60 Stopfen

Fig. 60 (KTAPPO) – Endkappe für Polyethylenrohre.