Flanschformstücke aus duktilem Guss

 Kontaktpersonen  Marken
VERKAUF INNENDIENSTTELEFAX 0471 295 155
tiefbau@torggler.com

Erwin Deflorian
0471 295 246
erwin.deflorian@torggler.com

Luca Moretto
0471 295 247
luca.moretto@torggler.com

geom. Thomas Pernstich
0471 295 233
thomas.pernstich@torggler.com

VERKAUF AUSSENDIENSTKarl Oberjakober
348 2848256
karl.oberjakober@torggler.com

Bernhard Langebner
348 8216311
bernhard.langebner@torggler.com

TECHNISCHE BERATUNG

Ing. Alexander Thomann
348 5810404
alexander.thomann@torggler.com

Flanschformstücke aus duktilem Guss

 • FF Doppelflansch-Stück
 • FFK Flanschbogen 11¼°
 • FFK Flanschbogen 22,5°
 • FFK Flanschbogen 30°
 • FFK Flanschbogen 45°
 • FFR Doppel-Flanschübergangs-Stück
 • FFS-Rohr mit Flanschen
 • Q Flanschkrümmer 90°
 • QN Doppelflansch-Fußbogen 90°
 • T Flanschstück
 • TT Geflanschtes Kreuz-T 90°
 • X Blindflansch
 • XI Blindflansch mit Gewinde 2″